Tarieven

Onze declaraties zijn gebaseerd op de landelijk vastgestelde tarieven (zgn. UPT-codes). Deze worden centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat betekent dat alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten in Nederland dezelfde tarieven in rekening brengen voor dezelfde handelingen. Overigens kunnen verschillende technieken en materialen die tijdens een behandeling gebruikt worden wel tot een verschil in kosten leiden.

Klik hier voor de  prestaties, codes en tarieven voor 2019 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit*.